top of page

Eesti ettevõte teeb Aafrikas kliimarevolutsiooni


Kristjan Raude, 1MT Nation OÜ kaasasutaja ja tegevjuht. Foto: erakogu.
Kristjan Raude, 1MT Nation OÜ kaasasutaja ja tegevjuht. Foto: erakogu.

Kogenud ettevõtja ja ingelinvestor ning kliimaadvokaat teevad Aafrikas kliimarevolutsiooni ja edendavad sotsiaalse mõjuga ettevõtlust.


Pikaaegne ingelinvestor ja edukas ettevõtja nii traditsioonilises äris kui ka start-up maastikul

Kristjan Raude ning hinnatud kliimaadvokaat, süsinikkrediitide sertifitseerimise ja ESG

ekspert Anete Garoza asutasid peale mitmeid aastaid eeltööd Aafrikas möödunud aasta

sügisel ettevõtte 1MT Nation OÜ, et luua sild Aafrika ja süsinikturgude vahel ning seista

kliimamuutustega seotud katastroofiliste tagajärgede vastu. Tänaseks on ettevõttel edukalt

toimiv allüksus lisaks peakorterile Tallinnas ka Uganda pealinnas Kampalas ning tiim tegev

ka Nairobis, Keenias.


1MT Nation OÜ (1MTN) nime tähendus on lahtikirjutatuna one million tonne nation ja

mõtestab nii eesmärki teostada projekte, millest iga projekt eemaldab vähemalt 1 miljon

tonni süsnikdioksiidi atmosfäärist kui ka keskenduda tulemuslikkusele kliimamuutuste

leevendamiseks ja tugevale sotsiaalsele mõjule (nation) piirkondades, kus tegutsetakse.

„Sõna impact ehk mõju olulisust kuuleb täna igal sammul, mis on ka õige ja oluline. Ükski

vastutustundlik ettevõtja ei peaks ilma impact’i ja jätkusuutlikule tulevikule mõeldes

tegutsema,“ kommenteerib Kristjan Raude. „Kuid sel on ka vähempositiivne mõju – nii see

kui ka mitmed teised olulised terminid nagu sustainability on jäänud kohati rohepesu voolu

kinni ja tühjadeks lubadusteks, kuid see ei tohiks nendesse ka tegelikult panustavate tegijate

ja tegevuste tõsiseltvõetavust devalveerida,“ lisas ta. Kristjan Raude on n-ö mõjuettevõtlusega tegelenud alates 2008. aastast ning tema loodud agentuurgi kandis sama nime. 1MTN ärimudel on üles ehitatud CSV-le ja juhindub ESG ning SDG-st. „Lihtsamalt öeldes oleme tugeva sotsiaalse mõjuga ettevõte, lisaks looduse taastamisele ja

korporatsioonide toetamisele nende jalajälje vähendamiseks,“ kirjeldab Raude. 1MTN

eesmärgiks on taastada 1 miljon hektarit maad Aafrikas aastaks 2030, luua tuhandeid

töökohti ning panustada oluline proportsioon süsinikkrediitide müügist kohaliku eluolu

parandamiseks.


Aafrikas on rohkem kui 65% tootlikust maast degradeerunud nii kliimamuutuste tagajärjel kui ka metsa hoolimatu mahavõtmise tõttu. 1MTN on alustanud kahjustunud maade taastamist, istutades koostöös farmerite ja maaomanikega kohalikke bambuseliike, et tagada kestlik ja piirkonnale omane looduslik ökosüsteem. Bambus on üks parimaid looduslikke kliimamuutuste leevendajaid, kuivõrd on ligi 40% parem süsinikdioksiidi siduja kui keskmine puu. Mõned bambuse liigid kasvavad ligi 1 m päevas, selle juured parandavad ja taastavad pinnase kvaliteeti ning jätkusuutlik ning kiirelt taastuv taim on väärtuslik ka kohaliku kogukonna elujärje parandamiseks. Maade taastamise ja bambuse istandustega kavandab 1MTN eemaldada atmosfäärist vähemalt 100 miljonit tonni süsinikdioksiidi. „Pikaaegne ettevalmistus ja sobivate maade ning maaomanike leidmine on kandnud vilja ning aprillis istutasime Ida-Aafrikas, Ugandas esimesed 300 hektarit bambust ning aktiivne tegevus jätkub nii Ugandas kui ka Keenias,“ märkis Raude. „Protsess on olnud pingeline,

väljakutseterohke ja inspireeriv samaaegselt. Olen veendunud, et meie edu aluseks ja tugev

eristuvus seisneb esiteks rahvusvahelises ja tunnustatud tipptegijatest meeskonnas, kes on

moel või teisel jätkusuutlikkuse, impact-ettevõtmiste ja loodushoiuga tegelenud ka varem

ning asjaolus, et me oleme tegevad kohalikus riigis nii kohalike meeskonnaliikmetega kui ka

grupi tasemel tiimiga. Me kasutame kõrgel tasemel tehnoloogiat sh satelliittehnoloogiat

näiteks maa-alade kaardistamiseks ja panustame uute tehnoloogiate väljatöötamisse ka

edaspidi, ent konkreetses riigis millegi kordasaatmiseks on vaja ise kohal olla ja seda me ka

teeme,“ sõnas 1MT Nation OÜ kaasasutaja ja tegevjuht Kristjan Raude.


1MT Nation OÜ (1MTN) on looduspõhiste ja kõrge kvaliteediga süsinikkrediitide arendaja

(Carbon Dioxide Removal) Aafrikas, mille eesmärgiks on taastada kahjustunud maid

istutades bambust, luues tuhandeid töökohti, toetada kohalikke kogukondi ning pakkudes

suurkorporatsioonidele looduspõhiseid süsinikdioksiidi eemaldamise krediite. 1MTN

peakorter asub Tallinnas ning allüksused Kampalas ja Nairobis.


Meediakajastused:

Postimees paberväljaanne, 09.05.2023

Harju Elu paberväljaanne, 12.05.2023


PM paberleht - 090523
.pdf
Download PDF • 3.13MB

Harju Elu
.pdf
Download PDF • 253KBComentarios


bottom of page